Oddlužení

Hledáte způsob, jak se zbavit svých dluhů?
Pomůžeme Vám zjistit, zda je právě pro Vás vhodným způsobem oddlužení.

Kvalita našich služeb je garantována kvalifikovanými odborníky v oblasti insolvence! Veškeré služby a poradenství jsou poskytovány renomovanými advokáty a insolvenčními správci, kteří zaručují profesionální a právně exaktní postup v průběhu celého procesu oddlužení.

Proč právě oddlužení a pro koho je určeno?

Oddlužení, nebo-li tzv. osobní bankrot je způsob řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Tento institut je výjimečný tím, že umožňuje zbavit se veškerých závazků jednou provždy. Pro poctivého dlužníka je to šance, jak definitivně vyřešit finanční problémy a zastavit exekuce.

Oddlužení je přípustné pouze u fyzických osob či právnických, které nemají závazky z podnikání. Je nejčastěji určeno pro fyzické osoby, jejichž závazky vznikly běžným provozem domácnosti, typicky pak neschopností splácet spotřebitelské úvěry a půjčky.

Jedná se o způsob řešení finanční tísně jednotlivce, přičemž tento způsob preferuje sociální aspekt před aspektem ekonomickým. V průběhu oddlužení totiž stačí uhradit během 5 let věřitelům pouze 30% z celkové dlužné částky (jedná se o částku minimální určenou pro nezajištěné věřitele). Od zbývající části dluhu je po skončení oddlužení dlužník osvobozen a nemusí zbývající dluh věřitelům hradit! Po úspěšném oddlužení je tedy jednotlivci umožněno začít nový životní start zcela bez dluhů.

Zákon nabízí dvě možné formy řešení Vašich finančních problémů:

  • Oddlužení plněním splátkového kalendáře – jedná se o nejčastější formu oddlužení. Věřitelům je po dobu 5 let splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
  • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí zpeněžením dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti. Pokud některý z věřitelů dlužníka je zajištěný (jeho pohledávku zajišťuje dlužníkův majetek, tento věřitel se prodejem majetku uspokojí v každém případě).

Jak zjistit, zda právě Vy „dosáhnete“ na zákonem stanovenou hranici a zda Vám soud oddlužení povolí? Nabízíme Vám provedení přesného výpočtu, kterým Vám na tuto otázku odpovíme. Spočítáme, jaká částka z Vašich příjmů by mohla být uhrazena Vašim věřitelům. Co nám musíte předložit, abychom pro Vás mohli výpočet zpracovat? Stačí nám pouze tato dokumentace:

  • aktuální výši všech Vašich závazků– nutné doložit přesnou výši včetně všech penále a poplatků účtovaných věřitelem. Každý Váš věřitel by Vám měl na požádání sdělit aktuální výši závazku nezbytnou pro přesný výpočet. Předložíte nám zároveň veškeré úvěrové smlouvy, které máte dosud nesplaceny.
  • Potvrzení o výši Vašich současných příjmů – předložíte nám aktuální platební výměr nebo sdělíte přesnou částku starobního, invalidního důchodu či jiných dávek, které pobíráte.
  • Fakultativně - údaj o Vašem majetku a odhadu jeho ceny - pouze v případě, že máte majetek takové hodnoty, aby z něj mohli být uspokojeni jak zajištění, tak nezajištění věřitelé, tzn. všichni Vaši věřitelé. Tento údaj není nutný v případě, že Vaše situace jednoznačně umožňuje oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře.

Ceník služeb: Úvodní telefonická či osobní konzultace je poskytována zdarma. Analýza a vyhodnocení Vaší hospodářské situace 999 Kč (zahrnuje výpočet určující, zda a na kolik procent splníte oddlužení a dále výpočet částky, která Vám v během oddlužení zůstane na živobytí) Pokud se rozhodnete pro podání návrhu na povolení oddlužení insolvenčnímu soudu, insolvenční návrh komplexně zpracujeme za Vás. Cena za zpracování a podání insolvenčního návrhu soudu – od 1.999Kč.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ